Sposób na zwiększenie zdolności kredytowej – współkredytobiorca

Zdolność kredytowa to zasadniczy czynnik decydujący o tym, czy bank przyzna nam kredyt, o jaki się ubiegamy, czy odmówi jego udzielenia. Jedną z najskuteczniejszych metod zwiększenia zdolności kredytowej jest znalezienie osoby, która zechce dołączyć do nas jako współkredytobiorca ze swoimi dochodami i stać się współodpowiedzialna za kredyt.

Współkredytobiorca zatem to osoba, która wraz z inną osobą lub osobami podpisuje z instytucją finansową umowę kredytową, stając się takim samym kredytobiorcą, jak pozostali. W odróżnieniu od nich nie czerpie jednak żadnych korzyści, co najlepiej jest widoczne w przypadku kredytu hipotecznego.

Współkredytobiorca ponosi taką samą odpowiedzialność materialną za kredyt hipoteczny jak kredytobiorca, ale nie ma żadnych praw w stosunku do kredytowanej nieruchomości.

Z tego wynika, że w sytuacji, kiedy ktoś poprosi nas o zostanie jego współkredytobiorcą, powinniśmy dobrze to rozważyć, przeanalizować umowę, albo zabezpieczyć się przed potencjalnymi przykrymi konsekwencjami, spisując umowę u notariusza gwarantującą możliwość spłaty zobowiązań finansowych.

Współkredytobiorcą może być praktycznie każda dorosła osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekoniecznie członek rodziny, także ktoś niezwiązany żadnym pokrewieństwem.

Dość często zdarza się, że zostaje nim któreś z rodziców lub oboje, na przykład młodego małżeństwa, które zaciąga kredyt hipoteczny na mieszkanie, a samo nie ma jeszcze dostatecznej zdolności kredytowej.

Jedynym ograniczeniem w takim przypadku może być podeszły wiek rodziców, bowiem banki ustalają zazwyczaj jego górny limit. Warunkiem koniecznym jest natomiast posiadanie przez współkredytobiorcę własnej zdolności kredytowej, czyli regularnych dochodów. Istotna jest także, podobnie jak w odniesieniu do samego kredytobiorcy, jego wiarygodność kredytowa.

Gdyby na przykład okazało się, że osoba, którą chcemy dołączyć do naszej umowy kredytowej, miała w przeszłości lub ma obecnie jakieś problemy ze spłacaniem swoich osobistych należności, bank z pewnością nie zgodzi się na wzięcie jej pod uwagę jako współkredytobiorcy.

Pamiętajmy o tym, że obecnie banki bardzo rygorystycznie przestrzegają przepisów odnośnie przyznawania kredytów, a informacje dotyczące historii kredytowej klientów znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej, do którego bank zobowiązany jest zajrzeć.

Originally posted 2016-03-03 00:23:41.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *